top of page

Verantwoording

De Stichting WR60 en WR4 heeft ten doel:

Het bevorderen en instandhouden van de oude Wieringer schepen en vissersschepen.

De stichting tracht het doel onder meer te bereiken door:

a. gelden bijeen te brengen, hetzij door schenkingen, hetzij door leningen te sluiten op gunstige voorwaarden; en deze gelden aan anderen ter beschikking te stellen ter besteding aan voornoemd doel;

b. materiële en immateriële steun te verlenen aan rechtspersonen of natuurlijke personen die werkzaam zijn overeenkomstig het doel;

c. het bijeenbrengen, bewaren en tentoonstellen van documentatie over de scheepvaart en visserij op Wieringen in vroeger tijden;

d. het bemiddelen en adviseren voor het verkrijgen van overheids- en andere subsidies.

Inhoutgevers

Het Wieringer Skuutje WR60 wordt onderhouden en gevaren door een groep vrijwilligers. Financieel wordt het Skuutje ondersteund door Inhoutgevers. Inhouten (of spanten) is de verzamelnaam voor de dwarsscheepse verbanden in een schip; de knieën, zitters, dekenporen, leggers en oplangers. 

De inhoutgevers zijn dus de grote ondersteunders voor het in de vaart houden van het uit 1840 daterende Wieringer Skuutje WR60.

De inhoutgevers van het Wieringer Skuutje WR60 zijn:

ANBI.jpg

ANBI

Belastingvoordeel bij schenking

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Stichting WR60 en WR4 doet dat en is een culturele ANBI. 

Doneer je aan onze stichting, dan levert dat fiscaal voordeel op!

Je krijgt bij de aangifte inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting giftenaftrek.

Dat betekent dat je, door ons geld te schenken, zelf minder belasting hoeft te betalen!

Schenken kan op rekeningnummer: NL04 INGB 0001 2358 25 tnv Stichting WR60 en WR4.

BIC: INGBNL2A
ANBI/RSIN nummer: 816111492
KVK: 41240308

Onze dank is groot!

bottom of page